Αρχή
Διοικητικές Υπηρεσίες

Γενικός Διευθυντής: Χρήστος Κωστόπουλος

Τηλ. 24210 74503
Fax. 24210 74612

Διεύθυνση Διοικητικού

Διευθυντής:   Μπεζάτης Ευάγγελος
Τηλ. 24210 74504
Fax. 24210 74616

Τμήμα Προσωπικού : Βεοπούλου Βασιλική

 

Τηλ. 24210 74587

Τμήμα Διοικ. Προσωπικού: Καφετζόπουλος Κων/νος

 

Τηλ. 24210 74586

Τμήμα Διοικ. Μέριμνας: Πάπια-Τσαπόγα Αναστασία

 

Τηλ. 24210 74584

Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης

Διευθυντής:   Καραμποτάκης Αθανάσιος
Τηλ. 24210 74507
Fax. 24210 74612

Τμ. Προϋπολογισμού-Λογιστηρίου: Κατσαρός Γεώργιος
Τηλ. 24210 74509
Fax: 24210 74612
Τηλ. 24210 74563
Τμήμα Προμηθειών: Τσιγκλιφύσης Θωμάς
Τηλ. 24210 74567
Τμήμα Περιουσίας: Γκιοξάρης Γεώργιος
Τηλ. 2410 565238
Fax: 2410 565238

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων

Διευθυντής:   Γιάννης Δασκαλόπουλος
Τηλ. 24210 74518
Fax. 24210 74589

Τμήμα Μορφωτ. Ανταλλαγών & Δημοσίων Σχέσεων: Πετράκου-
Παπανδρέου Αρτεμις
Τηλ. 24210 74566
Fax: 24210 74603

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

 

Τηλ. 24210 74709

Γραφείο Διεθνών Σχέσεων: Κωνσταντίνος Πατσής

 

Τηλ. 24210 74602

Γραφείο Ευρωπαϊκών Εκπ/κών Προγραμμάτων: Πηνελόπη Δάλλη

 

Τηλ. 24210 74609


Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διευθυντής:   Βασίλειος Σπανός
Τηλ. 24210 74901
Fax. 24210 74961

Τμήμα Προγραμ. και Μελετών: Αναγνώστου Σωκράτης
Τηλ. 24210 74950
Τμήμα Κατασκευών: Προγγίδης Κων/νος
Τηλ. 24210 74944
Τμήμα Συντήρησης-Επισκευών: Αποστόλου Αντώνιος
Τηλ. 24210 74948
Τμήμα Διοικητικής Υποστ.: Παπαδημητρίου Ελένη
Τηλ. 24210 74900
Fax: 24210 74961

Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Τμήμα Στατιστικής & Μελετών: Τσαμασιώτης Σεραφείμ
Τηλ. 24210 74559

Διεύθυνση Δημοσιευμάτων και Εκδόσεων

Διευθυντής: Κουρουτζίδου Ασημένια
Τηλ. 24210 74519
Fax. 24210 74569

Τμήμα Δημοσιευμάτων: Ναουμίδης Ιωάννης
Τηλ. 24210 74605
Τμήμα Τυπογραφείου: Ραπτοπούλου Αναστασία
Τηλ. 24210 74890

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Διευθυντής:   Παναγιώτης Αλεξανδρόπουλος
Τηλ. 24210 74593
Fax. 24210 74561

Τμήμα Σίτισης: Θεοδώρου Σοφία
Τηλ. 24210 74506

Γραμματεία Συγκλήτου: Δασκαλόπουλος Ιωάννης
Τηλ. 24210 74518

Γραμ. Πρυτανικού Συμβουλίου: Πατρώνη Αικατερίνη
Τηλ. 24210 74555
Fax. 24210 74616

Γραμματεία Ε.Λ.Κ.Ε.: Μεσαλούρης Δημήτριος
Τηλ. 24210 74576 


Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 38221 Βόλος, 24210 74000
webmaster@uth.gr